Решение №108/28.05.2021 по дело №67/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  №108

  [населено място],28.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май, през две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 67/2021 год. и за да се произнесе съобрази следното :

  Постъпила е молба - вх.№ 3266/15.04.2021 г. - с която „Оптимакс тур„ ООД претендира допълване на постановеното по делото решение № 35/09.04.2021 г., като в съответствие с чл.307 ал.3 ГПК диспозитивът на съдебния акт бъде допълнен с указване откъде следва да започне новото разглеждане на гр.д.№ 5794/2018 г. на Бургаски районен съд, предвид уважената молба за отмяната му, на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК.

  Молителят - „Евро - Алумил 2014 „ ЕООД - не е взел становище по молбата.

  Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че молбата с правно основание чл.250 ГПК е подадена в срока, съгласно ал.1 на същата разпоредба и следва да бъде разгледана.

  Диспозитивът на постановеното решение по т.д.№ 67/2021 г. на настоящия състав действително не съдържа указание относно фазата от която следва да започне новото разглеждане на делото, решението по което е отменено по реда на чл.303 ГПК. Макар да не се касае за същинско допълване по реда на чл. 250 ГПК, настоящият състав не намира пречка да се произнесе, доколкото по силата на изрична императивна процесуална норма, и без изрично искане на страната, по начало е дължал това указание.

  За да се произнесе настоящият състав съобрази следното :

  Молбата за отмяна на „Евро – Алумил 2014 „ ЕООД е уважена на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК, предвид установяване на нововъзникнало писмено доказателство, обективиращо признание на „Оптимакс Тур” ООД / съдебен протокол от 19.11.2020 г. по гр.д.№ 2844/2020 г. на Бургаски районен съд / за факти, релевантни за изхода на спора по гр.д.№ 5794/2018 г. на същия съд, при съобразяването му с останалите събрани по същото дело доказателства, съгласно изложеното в решението по молбата за отмяна. Това доказателство съдът е длъжен да съобрази при новото разглеждане на делото, поради което и същото следва да започне със събирането му като писмено доказателство, евентуално оспорването му, като се съобрази, че се касае за официален свидетелстващ документ. Отмяната, като извънинстанционен способ, не е начин за попълване на делото с всякакви нови доказателства, а само такива, предпоставени от събирането на доказателството, дало основание за същата, евентуално такива за нововъзникнали до приключване на устните състезания при новото разглеждане факти и обстоятелства, от значение за спора.

  Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

  Р Е Ш И :

  ДОПЪЛВА диспозитива на решение № 35/09.04.2021 г. по т.д.№ 67/2021 г. на първо търговско отделение на ВКС, като на основание чл.307 ал. 3 ГПК :

  УКАЗВА на Бургаски районен съд новото разглеждане на спора по гр.д.№ 5794/2018 г. да започне от фазата по събиране на писменото доказателство, обективиращо признание на „Оптимакс Тур” ООД / съдебен протокол от 19.11.2020 г. по гр.д.№ 2844/2020 г. на Бургаски районен съд / и съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

  Решението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари