Решение №108/30.07.2021 по дело №3982/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 108

  [населено място], 30.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и девети април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 3982 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 73 ЗЧСИ.

  Образувано е по жалба на ЧСИ З. Д., с рег. № 808 при Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) и район на действие – Окръжен съд – Варна, срещу решение от 10. 02. 2020г. на дисциплинарната комисия (ДК) на КЧСИ по дисц. дело № 3/2019г., с което на ЧСИ З. Д. са наложени следните дисциплинарни наказания: 1. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗЧСИ за нарушение на чл. 80 ЗЧСИ – „порицание“; 2. на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за нарушение на нормата на т. 20 ТТРЗЧСИ – „глоба“ в размер на 1 500 лв., 3. на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за нарушение на нормата на чл. 455, ал. 2 ГПК – „глоба“ в размер на 1 500 лв., 4. на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за нарушение на нормата на т. 26, заб. 1 ТТРЗЧСИ – „глоба“ в размер на 1 500 лв. и 5. на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за нарушение на нормата на чл. 462, ал. 1 ГПК – „глоба“ в размер на 1 500 лв..

  Жалбоподателят релевира неправилност на обжалваното решение поради нарушение на процесуалния закон и поради необоснованост. Твърди, че не е извършил дисциплинарните нарушения – предмет на дисциплинарното производство, както и че дори те да са извършени липсват данни за злоупотреба от негова страна и за умишлено несъбиране на дължимите такси по ТТРЗЧСИ с цел облагодетелстване, като се касае за малозначителност на случаите. Поддържа, че неправилно е протълкувана нормата на т. 20 ТТРЗЧСИ вр. с чл. 500, ал. 1 ГПК и на т. 26 ТТРЗЧСИ и че протоколите за разпределение са предявени на длъжниците по електронна поща, което е валидно връчване. Счита, че тъй като длъжникът е уведомен за присъединяването на държавата като взискател и за размера на публичното вземане и тъй като впоследствие страните не са оспорили разпределенията, а и изпълнителното производство към настоящия момент е прекратено, като на длъжниците са върнати останалите неразпределени суми, липсват причинени вреди, което е основание за освобождаване от дисциплинарна отговорност, в който смисъл цитира решение № 75/14.05.2015г. по гр.д. № 662/2015г. на ВКС, ІІІ г.о.. В условията на евентуалност твърди, че наложените дисциплинарни наказания са явно несъразмерни и прекомерни с оглед конкретните обстоятелства – повечето нарушения са формални и малозначителни, липсата на наложени предходни дисциплинарни наказания на ЧСИ и отсъствието на настъпили вреди за участниците в процесното принудително изпълнение. Моли атакуваното решение да бъде отменено като неправилно поради отсъствие на основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност по чл. 67 ЗЧСИ. Претендира заплащане на сторените разноски само за държавни такси пред ВКС.

  КЧСИ и Министърът на правосъдието на РБ не подават отговор на жалбата на ЧСИ Д.. В депозираните писмени становища за насроченото открито съдебно заседание молят жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна. КЧСИ претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред ВКС.

  Жалбата на ЧСИ З. Д. е допустима като подадена в срока по чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване пред ВКС акт по чл. 73, ал. 1 ЗЧСИ.

  Върховният касационен съд, съставът на Трето гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и прецени доказателствата по делото, вкл. материалите по процесното дисциплинарно производство, намира, че жалбата е частично основателна.

  За да постанови обжалваното решение, дисциплинарният състав на ДК на КЧСИ е счел за установено, че по образуваното пред ЧСИ З.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари