Определение №108/22.03.2021 по дело №3793/2020

Спорът е разрешен с Решение №60078/11.06.2021 по дело №3793/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За преценка допустимостта на обжалваното решение по иска по чл. 109 ЗС.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 23 февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело № 3793 /2020 година

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Г. Д. С. и Д. Х.-С., против решение № 3639 от 22.06.2020 г. по гр.д.№ 11032 от 2019 г. на СГС, с което е потвърдено решение от 23.06.2019 г. на Софийски РС. С последното е отхвърлен предявеният от касаторите иск по чл. 109 ЗС да бъде осъден В. Н. Р., в качеството му на управител на етажната собственост, находяща се в [населено място], [улица], бл. 1 да преустанови действията, с които създава пречки по отношение на ищците да ползват асансьора в сградата в режим на етажна собственост, като включи апартамент № 26 в системата за ползване на асансьора и активира три броя електронни чипа за задвижване на асансьора и исковете по чл. 45 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати по 1500 лв. на всеки от ищците обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в неудобства и притеснения, свързани с необходимостта да изкачват стълбите до седмия етаж и чувство за безпокойство и несправедливост.

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – характера на правото на собственост като абсолютно право, това, че нормите на ЗУЕС не отменят чл. 109 ЗС и нарушение на чл. 6, ал.1 ЗУЕС, за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неприлагане нормата на чл. 183 ГПК в цялото й съдържание, тъй като СГС не е изключил копие от документ, за който е поискано и постановено задължение за представяне на оригинала, но той не е представен. Твърди се необсъждане на доводите във въззивната жалба. Изложени са съображения и за неправилност на решението по иска по чл. 45 ЗЗД поради необсъждане на доказателствата по този иск.

В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1 т. 1 ГПК. Изложена е теза за обусловеността на иска по чл. 45 ЗЗД от иска по чл. 109 ЗС и в подкрепа на тази теза е цитирана практика на ВКС: опр. № 216/2018 г. по ч.гр.д.№ 1702/2018 г. на ІІІ гр.о., опр. № 259/2017 г. по ч. гр.д.№ 1974/2017 г. на ІІІ гр.о., опр. № 92/2016 г. по ч. гр.д.№ 1646/2016 г., ІІ гр.о. и опр. № 336/2015 г. по ч. гр.д.№ 5898/2015 г. ІІ гр.о. Поставен е въпрос по приложението на чл. 183, ал.2 ГПК – следва ли съдът да изключи с определение от доказателствата представено копие от документ, ако по искане на насрещната страна е постановено задължение да се представи оригинала, което не е изпълнено и съдът служебно ли трябва да изпълни това задължение, може ли да се позове на това доказателство в мотивите на решението. Останалите въпроси касаят твърдения за нищожност на решението на общото събрание и възможност да се атакуват безсрочно.

Ответникът по касационната жалба оспорва допускането до касация, тъй като счита решението за правилно.

Мотиви

Касационната жалба е постъпила в срок и изхожда от процесуално легитимирана страна. В частта по иска по чл. 109 ЗС е против въззивно решение, което подлежи на касационно обжалване, поради което в тази част е допустима.

В частта, с която се обжалва въззивното решение, с което е потвърдено решението на РС по иска по чл. 45 ЗЗД с цена по 1500 лв. за всеки от двамата ищци, касационната жалба е недопустима на основание чл. 280, ал.3 т.1 ГПК. Съгласно този текст, на касационно обжалване подлежат възивните решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти „и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари