Решение №108/28.07.2021 по дело №3091/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 108

  гр. София 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на десети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  при участието на секретаря Ани Давидова

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 3091/2020 год.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване по касационна жалба, подадена от „Енерго - Про Продажби“ АД, чрез адв. А. М., против въззивно решение № 311/12.06.2020 г., постановено по гр. д. № 289/2020 г. по описа на Окръжен съд - Велико Търново, с което е потвърдено решение № 238/19.02.2020 г. по гр. д. № 3115/2019 г. по описа на Районен съд - Велико Търново, с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК е прието за установено в отношенията между страните, че П. И. П. не дължи на „Енерго - Про Продажби“ АД сумата 20 752,06 лева, представляваща начислена по партида с кл. № [ЕГН], за аб. № [ЕГН] ,за недоставена и непотребена електрическа енергия за периода от 07.02.2018 г. до 06.02.2019 г. на адрес [населено място], „З.” № 7 и са присъдени съдебни разноски.

  Касационното обжалване е допуснато по обуславящите изхода на делото въпроси – „При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването ѝ в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?“ и „От правно значение ли са в този случай причините, довели до измерване на част от потребената от абоната електрическа енергия в скрит регистър на електромера, както и периодът на това измерване, след като записът на показания в този регистър е безспорно установен?“.

  Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази следното:

  Отговорът на първия поставен въпрос следва да бъде съобразен с практиката на ВКС, която се споделя и от настоящия състав - напр. решение № 150 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г., ІІІ г. о., решение № 119 от 26.01.2021 г. по гр. д. № 4124/2019 г., ІV г. о., решение № 160 от 31.12.2020 г. по гр. д. № 1174/2020 г., ІV г. о. и решение № 107 от 26.11.2020 г. по гр. д. № 1096/2020 г., ІІІ г. о., които възприемат становището, че и преди измененията в чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /ДВ, бр. 54/2012 г./ и приемането на ПИКЕЕ от 2013 г. е допустимо операторът на съответната мрежа - да преизчислява сметките за потребена елекрическа енергия за минал период, когато действително доставената енергия не е била или погрешно е била отчетена и заплатена в по-малък размер поради грешно въведени данни за техническите параметри на СТИ. Предвидената нормативна уредба за продажба на електрическа енергия от електроразпределителните дружества на крайните потребители, обаче, не изключва приложението на общите правила на чл. 183 ЗЗД за неуредените случаи. При липсата на специална правна уредба /преди приемане на ПИКЕЕ от 2013 г. и след отмяната им с решения на ВАС, в сила от 23.11.2018 г./ горният извод следва от правилото, че купувачът по договор за продажба дължи заплащане на цената на доставената стока и принципът за недопускане на неоснователно обогатяване. В допълнение на цитираната практика на ВКС следва да се посочи, че липсата на правна уредба за преизчисляване на електрическата енергия поради грешка при отчитането, в резултат на осъществено софтуерно въздействие върху електромера, не може да доведе до недължимост на реално доставената и потребена от абоната електроенергия, освен ако не бъде установено по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари