Определение №107/14.03.2022 по дело №4360/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  9

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 107

  София, 14.03. 2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 4360 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№2686/03.09.2021 г., подадена от С. Х. Д. чрез процесуалния му представител адв. Х. Р. М. от АК-Стара З., срещу решение №104, постановено на 21.07.2021 г. от Окръжен съд – Разград, Втори въззивен граждански състав по в.гр.д.№15/2021г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е прието за установено по отношение на С. Х. Д., че саморъчно завещание от 13.04.2018г., №.........., том .../2019г., обявено с протокол от 20.01.2019г. на нотариус с рег.№.......на Нотариалната камара, с район на действие Рс-Р., вписано в Служба по вписванията-гр.Р. с вх.рег.№335/31.01.2019г., акт №........, том ..., дело №......../2019г., с което Х. К. Д., починал на 18.07.2018г., е завещал на С. Х. Д. поземлен имот с идентификатор ................., е нищожно; прието е за установено по отношение на С. Х. Д., че М. И. Д. е собственик на 1/3 ид.част от поземлен имот, представляващ жилище, апартамент с идентификатор ...........по КККР на [населено място] с административен адрес: [населено място], [улица], вх.Б, ет.5, ап.36, както и че К. Х. Д. е собственик на 1/3 ид.част от същия недвижим имот.

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за необходимостта от извършване на съдебно-графическа експертиза от три вещи лица.

  Според касатора предвид спецификата на казуса, здравословното състояние на завещателя и използвания сравнителен материал, следва извод, че документите към пенсионното му досие, експертните решения на ТЕЛК, заявления и молби към ТП на НОИ, е възможно да не са попълвани от Х. К. Д., а от служители, медицински лица или придружители. С оглед на това поддържа, че като автентичен сравнителен материал следва да се вземе под внимание от вещите лица само документи, подписани пред нотариус и съд, като излага съображения, че въззивното решение е постановено в противоречие с решение №324 от 13.07.2011г на I г.о. на ВКС по гр.д.№378/2009г.; решение №228 от 11.01.2013г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари