Определение №107/24.02.2021 по дело №2895/2020

Спорът е разрешен с Решение №113/01.11.2021 по дело №2895/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

За задълженията на въззивния съд по чл.12 и чл.235 ГПК да изложи мотиви по всички възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор.

При сключен установителен договор, с който страните декларират и описват съществуващите между тях безспорни правоотношение, следва ли действителното съществуване на вземането по установителния договор да се поставя в зависимост от доказване съществуването на правопораждащите факти, при наличието на които е възникнало вземане, съответно правната квалификация на спора само на установителния договор ли следва да се основава или и на предходните отношения между страните, които са възпроизведени в установителния договор?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 2895 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. И. Г. против решение № 838/21.04.2020 г. по в.гр.д. № 4680/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 3856/30.05.2019 г. по гр.д. № 2650/2017 г. по описа на Софийски градски съд, предявените от касатора срещу „Рапид“ ЕООД искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл.99 ЗЗД за заплащане на сумата 57 500 евро-възнаграждение по споразумение от 08.10.2014 г. и с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата 4 689,31 евро-лихва за забава за периода 01.03.2016 г. – 19.12.2016 г., са отхвърлени.

Мотиви

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност на същото поради нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и необоснованост – основания по чл.281, т.3 ГПК. Поддържа се неправилност на изводите на въззивния съд, че въпреки наличието на валиден установителен договор, с който страните констатират съществуващите между тях права и задължения, респ. установяват действителното правно положение, при направено в хода на съдебен процес от ответника последващо оспорване на съдържанието на установителния договор, следвало да се изследва дали удостовереното с него отговаря на действителното положение. В тази връзка неправилно въззивният съд е приел за релевантен за предмета на спора въпросът имало ли е възлагане на дейностите по споразумението, респективно приемане на поръчката, изпълнена ли е тя и какво е било договореното възнаграждение. Поддържа се, че тези въпроси не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 482 от 13.12.2011 г. по гр. д. № 1486/2010 г.
  Налице ли е неточно изпълнение, когато довереникът не е изпълнил част от възложените действия лично, макар и да е действал в интерес на доверителя и последният не е възразил, превъзлагането има ли за правна последица възникване на правото на доверителя да откаже да плати уговореното възнаграждение и поради противоречивото разрешаване…
 • Решение
  Решение № 25 от 01.03.2013 г. по търг. д. № 287/2012 г.
  Дали приемането на извършени СМР по договор за строителство следва да става с акт обр. 19 като условие за заплащане на възнаграждение, когато това е изрично уговорено между страните ?

Цитирано в

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №113/01.11.2021 по дело №2895/2020
  За задълженията на въззивния съд по чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК да изложи мотиви по всички възражения на страните, направени във връзка с правни доводи, от които черпят своите права, както и да извърши преценка на всички събрани по делото доказателства във връзка с техните доводи и възраженията,…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари