Решение №107/14.01.2020 по дело №893/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Независимо от правилно посочената от въззивния съд правна квалификация на предявения иск като такъв по чл.134 от ЗЗД, съдът е обсъждал като релевантни факти, които не са част от предпоставките за основателност на предявения косвен иск. По този начин основните правни изводи за неоснователност на исковата претенция са изведени без да се съобразят изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, формиращи основанието на исковата претенция. Съдът е посочил, че при действието на разпоредбата на чл. 242, ал. 1 КЗ /отм./ искът по чл.134 от ЗЗД предпоставя твърдение,че задължението към банката – кредитор е било платено. Приел е, че след като ищецът – въззивник не твърди, че е платил на банката своето задължение по кредита, то предявеният от него иск е неоснователен. Въззивният съд не е отчел само елементите от фактическия състав на предявената по чл.134 от ЗЗД претенция, а се произнесъл по предпоставките за ангажиране на отговорността на застрахователя при настъпило застрахователно събитие към кредитополучател, платил задължението си по кредита, тоест разгледал е предпоставките за основателност на иск по чл. 242, ал. 1 КЗ /отм./, какъвто не е предявен. Обсъждайки факти, относими към основателността на иск, различен от предявения, въззивният съд се е произнесъл извън очертания от ищеца предмет на делото.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите