Решение №106/19.08.2021 по дело №292/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  34

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 106

  гр. София, 19 август 2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА

  ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

  при участието на секретаря Марияна Петрова и в присъствието на прокурора Т. Комов изслуша докладваното от съдия Каракашева наказателно дело № 292/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по касационни протест на прокурор при АП-София и жалби на повереника на частните обвинители В. и А. З. –адв.П. С. и на защитниците на подсъдимите Й. М. Ф. –адв.Л. Р. и В. Ц. П. -адв.И. Л. срещу нова присъда № 21/07.11.2019г., постановена по внохд № 1521/18г. по описа на Апелативен съд – София.

  С протеста и жалбата на частното обвинение е изразено несъгласие със следните части на въззивната присъда:

  - с която подс.В. Л. П. е признат за невиновен и оправдан за това да е извършил престъпление по чл.123, ал.1 от НК;

  - с която престъпната деятелност на подс.Ф. е преквалифицирана по привилегирования състав на чл.123, ал.4 от НК, както и в тази, с която същата е частично оправдана за това да е извършила вмененото и престъпление чрез действие, т.е. при нарушение на правилата, установени в Раздел ІІ.А.4.1.4.2, Б.2.4.г/, 3.4., В.,1.13,б/ от Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“, утвърден с Наредба №10/04.03.2010г.,

  - която касае наложените на подсъдимите Ф. и П. наказания.

  В посочените по-горе документи са релевирани всички касационни основания, като са отправени искания за цялостна отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС.

  С жалбата, изготвена от адв.Р. в качеството му на защитник на подсъдимата Ф., е оспорена частта от въззивната присъда, с която тази подсъдима е призната за виновна в извършване на престъпление по чл.123, ал.4 от НК и й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение е отложено за срок от пет години.Ангажирани са и трите касационни основания, визирани в чл.348, ал.1 от НПК.Отправени са, в условията на алтернативност, искания за отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подс.Ф. бъде оправдана за това да е извършила престъпление по по-леко наказуемия състав на чл.123 от НК или наказанието и да бъде определено при условията на чл.55 от НК, като и бъде наложено такова „пробация“.

  С жалбата, изготвена от адв.Л. в качеството и на защитник на подс.П., е обжалвана частта от въззивната присъда, с която е утвърдено признаването на последната за виновна по повдигнатото и обвинение за престъпление по чл.123, ал.1 от НК.Релевирани са доводи, ангажиращи касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.Отправените искания са в условията на алтернативност - за отмяна на присъдата в обжалваната част и оправдаване на подс.П. по възведеното и обвинение или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС.

  Във всички сезиращи касационната инстанция документи са изложени подробни съображения в подкрепа на въведените от касаторите доводи, които ще бъдат подробно посочени и обсъдени при отделното им разглеждане.

  В съдебно заседание пред касационния съд представителят на ВКП поддържа протеста само по отношение оправдаването на подс.П..Процесуалноправната незаконосъобразност на въззивния съдебен акт в посочената част, аргументира с допуснати от въззивния съд нарушения по смисъла на чл.13, чл.14 и чл.107, ал.3 от НПК, ангажирайки по този начин касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК.Като последица от допуснатите съществени процесуални нарушения при оценката и анализа на доказателствата в тази част от присъдата, приложението на материалния закон е неправилно, с което се ангажира касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.Изразява становище за основателност на касационната жалба на частното обвинение, в частта, в която е оспорено оправдаването на подс.П. и за неоснователност на жалбите, подадени от защитниците на подсъдимите П. и Ф..Искането е за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари