Определение №106/28.05.2021 по дело №1464/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 106

  София, 28.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Чаначева т.д. № 1464/2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното.

  Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба на адв. П. К., в качеството й на процесуален представител на С. С. Т., с искане за допълване на определение № 207/26.03.2021 г. по настоящото дело, като се присъди адвокатско възнаграждение за касационното производство.

  Ответната страна – Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“, [населено място] – не депозира отговор.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение констатира, че искането е депозирано в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана страна и следва да се разгледа по същество.

  Производството по т.д. № 1464/2020 г. на ВКС, І т.о. е образувано по касационна жалба на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“, [населено място], против решение №93 от 12.03.2020г. по т.д. № 46/20 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение №117/09.10.2019г., постановено по търг. д. № 71/2019г. по описа на Окръжен съд Хасково, в обжалваната част, с която „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“, [населено място], е осъдено да заплати на С. С. Т. сумата от 25 000лв. – обезщетение за неимуществени вреди, търпени от смъртта на внука й – Я. Н. Н., настъпила на 16.09.2013г. в резултат на пътно – транспортно произшествие ведно със законната лихва, считано от 08.10.2018г. до окончателното изплащане на сумата, а искът за разликата до размера от 40 000лв., ведно със законна лихва за периода от 16.09.2013г. до окончателното изплащане, е отхвърлен. Настоящият състав с определение № 207/26.03.2021 г. не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. В определението липсва произнасяне по искането за разноски.

  Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е основателна.

  Искане за възмездяване на разноски, в случай на позитивен резултат за ответната по касационната жалба на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“, [населено място],страна е направено своевременно, с депозиран отговор вх. № 3256/24.08.2020 г. на касационната жалба, чрез процесуалния представител на страната адв. К., редовно упълномощена с пълномощно, представено към отговора. С отговора, представляващ списък на разноските, съгласно чл. 80 ГПК е представен още договор за правна помощ и съдействие от 14.08.2020 г., с който е уговорено възнаграждение в размер на 1700,00 лв., платими в брой, който съгласно т.1 от ТР № 6 от 6.11.2013г. по т.д.№ 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС представлява разписка и удостоверява плащането на сумата. На основание §2а от ДР на Наредбата следва да се начисли и ДДС, тъй като адвокатското дружество е регистриран по ЗДДС субект съгласно представено удостоверение за регистрация. Сумата от 1700 лв. е поискана от адв. К. като такава с вкл. ДДС, поради което същата следва да се присъди така, както е претендирана.

  При тази фактическа обстановка са налице предпоставките на чл. 78, ал. 3 ГПК, съобразно разясненията, дадени с т. 1 на Тълкувателно решене № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС – страната е отправила своевременно искане за присъждане на разноски, съизмерими със заплатено от същата адвокатско възнаграждение, като е доказала заплащането му.

  Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПЪЛВА на основание чл. 248,ал.1 ГПК определение № 207/26.03.2021 г. по т.д. № 1464/2020 г. на І т.о. на ВКС в частта му за разноските, както следва :

  ОСЪЖДА Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“, [населено място], да заплати на С. С. Т. сумата 1700лв. разноски за касационното производство.

  Определението не подлежи на обжалване

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари