Разпореждане №105/20.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 105

  гр. София, 20.05. 2021 г.

  ВЕСКА РАЙЧЕВА – и.ф. председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4264 от 18.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК- II поток

  Частна жалба вх. № 283953/05.11.2020 г. срещу определение от 26.06.2020 г. постановено гр.д. № 5271/2020 г. на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение частна жалба срещу първоинстанционно определение.

  Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ГПК;

  5/ жалбата е подадена лично;

  6/ не е внесена държавна такса; /освободена с разпореждане на САС от 05.11.2020 г./

  7/ не се връчват са преписи;

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на Софийски градски съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК; за прилагане на адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК и приподписване на жалбата и изложението от адвокат.

  р а з п о р е д и :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4264 от 18.05.2021 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /Разпореждане №100/17.05.21 г./


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари