Определение №105/28.05.2021 по дело №1171/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 105

  София, 28.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Чаначева т.д. № 1171/2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното.

  Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба на адв. Н. Д., в качеството му на процесуален представител на П. М. Т. и М. П. Т., с искане за допълване на определение № 127/02.03.2021 г. по настоящото дело, като се присъди адвокатско възнаграждение за депозирането на отговор на касационната жалба на противната страна, определено по реда на чл. 38, ал. 2 ЗА.

  Ответната страна – ЗД„ Бул Инс” АД, [населено място] – депозира отговор, с който оспорва молбата.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение констатира, че искането е депозирано в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана страна и следва да се разгледа по същество.

  Производството по т.д. № 1171/2020 г. на ВКС, І т.о. е образувано по касационна жалба на ЗД„ Бул Инс” АД, [населено място], чрез пълномощника си- адв. Ал. И., срещу решение № 452 от 20.02.2020г. по гр.д. 2245/19г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 761 от 01.02.2019 г., постановено по гр.д. № 2932/2016 г. от Софийски градски съд в частта, в която е уважил предявените от П. Т. срещу застрахователното дружество, иск с правно основание чл. 226, ал. 1 от КЗ /отм./ и иск по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, имащи за предмет обезщетяване на претърпени неимуществени вреди от смъртта на П. М. Т., настъпила на 20.11.2015 г., ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането - 20.11.2015 г., , и с което е потвърдено решение № 761 от 01.02.2019 г., постановено по гр.д. № 2932/2016 г. от Софийски градски съд в частта, в която ответникът е осъден да заплати на М. Т., на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ /отм./ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 90 000 лева /деветдесет хиляди /, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на нейния баща, настъпила на 20.11.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 20.11.2015 г. Настоящият състав с определение № 127/02.03.2021 г. не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. В определението липсва произнасяне по искането за разноски.

  Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е основателна.

  Искане за възмездяване на разноски, в случай на позитивен резултат за ответната по касационната жалба на ЗД„ Бул Инс” АД, [населено място],страна е направено своевременно, с депозиран отговор вх. № 70888/15.07.2020 г. на касационната жалба, чрез процесуалния представител на страната адв. Д., редовно упълномощен с пълномощно, намиращо се на л. 15 от настоящото дело. На гърба на пълномощното е обективиран договор за правна защита и съдействие от 19.06.2020 г., с който е уговорено възнаграждението да се определи по реда на чл. 38, ал. 2 ЗА. Възражението на застрахователя, че не е посочено конкретното основание от кръга на визираните в чл. 38, ал. 1, т. 1-3 от ЗА е неоснователно. В закона не е регламентирано такова изискване, но и в договора за правна защита и съдействие от 19.06.2020 г. е посочено, че възнаграждението се определя на основание чл. 38, ал. 2 вр. чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗА. Минималният размер, определим съгласно Наредба № 1/04, се явява гарантиран винаги, в съответствие с принципа за възмездност на адвокатския труд /чл. 36, ал. 1 ЗА/, като в хипотезите на чл. 38, ал. 1 ЗА предпоставка за заплащането на този минимален размер е единствено постановяване на позитивно за страната, представлявана от адвокат, решение /чл.38 ал.2 ЗАдв. вр. с чл.78 ал.1 ГПК/. Претендираните разноски са надлежно и своевременно заявени в касационното производство посредством представен списък по чл. 80 ГПК, което обуславя тяхното присъждане с крайния акт по делото, който в случая се явява подлежащото на допълване определение № 127 от 02.03.2021 по т.д. № 1171/20 г. на ВКС, І т.о. При материален интерес от 90000 лв. това

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари