*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 104

  София, 27.06.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1659 от 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Постъпила е молба от адв.И. П., процесуален представител на ответника по касационна жалба Т. Ц. И., с искане за издаване на заверен препис от протокола по делото с оглед поправка на същия и допълването му (молба вх.№4518/25.05.2022г.). Молбата съдържа и искане за допускане поправка и допълнение на протокола съобразно направения аудиозапис.

  След издаване на преписа от протокола от проведеното на 19.05.2022г. открито съдебно заседание по делото, на молителя са дадени указания да посочи обстоятелствата, които твърди, че налагат поправка на протокола, като посочи кои от извършените в откритото съдебно заседание действия, респ. становища на страните, са отразени неточно.

  Съобщението с дадените указания е връчено на адв.И. П. на 16.06.2022г., като в молба с вх.№5430/22.06.2022г. същата е уточнила, че исканата поправка е необходима с цел попълването на протокола с нейните искания за отвод на съдебния състав и определението на съда за отказ от отвод, както и същите да бъдат коректно нанесени в протокола от откритото съдебно заседание, тъй като в съдебното заседание е посочила, че за нея и за нейната доверителка са налице основания за съмнение в безпристрастността на съдебния състав или на членове от него по изложените в молбата съображения.

  За да се произнесе по допустимостта на производството по поправка на протокола настоящият състав взе предвид следното:

  Всяко предвидено в ГПК производство, вкл. и това по извършване на поправка на протокол от проведено открито съдебно заседание, е допустимо и съответно може да бъде проведено само при наличието на съответните предпоставки. Искането за допълване и поправка на протокола може да бъде проведено само ако поискалата го страна заяви в какво според нея се състои непълнотата, респ. допуснатата грешка при отразяването на извършените от съда и страните процесуални действия в проведеното открито съдебно заседание, тъй като процесуалният закон не допуска извършването на съдопроизводствени действия, каквото представлява и поправката на протокола, лишено от съответна основателна причина. Именно в този смисъл в чл. 2 ГПК е предвидено, че съдилищата са длъжни да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари