*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  1

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 104

  гр.София, 25.03.2021г.

  в и м е т о н а н а р о д а

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 558 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано по жалба на М. Г. И. срещу определение от 20.01.2020г. по гр.д.№2571/2019г. по описа на трето г.о. на ВКС.

  С разпореждане от 19.03.2021г. на Зам.председателя на ВКС, поради освобождаване от длъжност на първоначалния докладчик- Б. Стоилова на основание чл.168, ал.1, т.1 ЗСВ, след електронно разпределение, за докладчик по настоящето дело е определена съдия В.Райчева.

  Жалбоподателят М. Г. И., чрез процесуалния си представител поддържа, че обжалваното определение е неправилно, моли да бъде отменено и да бъде даден ход за разглеждане по същество на касационната й жалба срещу решение № 45 от 22.03.2019 г. по гр. дело № 122/2019 г. на Сливенски окръжен съд.

  Ответникът- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, чрез процесуалния си представител поддържа, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено, тъй като касационната жалба, като просрочена, правилно е оставена без разглеждане.

  Върховният касационен съд на Република България, състав на четвърто г.о., приема следното:

  С обжалваното определение е оставена без разглеждане касационна жалба вх. № на Сливенски окръжен съд - 2897/02.05.2019 г. на М. Г. И. против решение № 45 от 22.03.2019 г. по гр. дело № 122/2019 г. на Сливенски окръжен съд. Прието е, че в конкретния случай препис от въззивното решение е връчен на М. И., чрез нейния процесуален представител - адвокат П., на 27.03.2019 г. и същата е разполагала с едномесечен срок за подаване на касационната си жалба. Посочено е, че последният ден на срока (27.04.2019 г.) е бил неприсъствен ден и същият е изтекъл в първия работен ден, а именно – 30.04.2019 г. Съдът е счел, че касационната жалба обаче е постъпила в съда на 02.05.2019 г. или един ден след изтичане на законовия едномесечен срок, тъй като и 01.05.2019 г. е неприсъствен ден. По делото няма данни подаването на жалбата да е станало в по-ранен момент - по пощата или чрез куриерска служба. Изложени са съображения за това , че действително в книжата по делото се съдържа копие от документ от куриерска фирма Speedy, но от описанието в графа „съдържание“, където е посочено единствено, че в плика са поставени „документи“, не може да се направи извод, че пратката съдържа касационната жалба на М. И. срещу въззивното решение по гр. дело № 122/2019 г. на СОС. Предвид преклузивния характер на срока по чл. 283 ГПК съставът на трето г.о. на ВКС е приел, че подадената от М. И. касационна жалба е просрочена.

  Настоящият състав намира, че частната жалба е основателна.

  С разпореждане от 08.03.2021г. на съдия докладчик е изискано заверено копие от входящ регистър на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари