Решение №104/19.07.2021 по дело №2017/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 104

  гр. София, 19.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 2017 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищците по делото П. Г. И. и В. А. И. срещу решение № 11/10.02.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 567/2019 г. на Варненския апелативен съд (ВнАпС). С обжалваното въззивно решение, при постановени частична отмяна и частично потвърждаване на първоинстанционното решение № 507/19.04.2019 г. и отмяна на определение № 2299/05.08.2019 г., постановени по гр. дело № 1676/2018 г. на Варненския окръжен съд (ВОС), като краен резултат са отхвърлени, предявените от жалбоподателите срещу П. А. Т. и А. П. Терещенков, осъдителни искове с правно основание чл. 45 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, за заплащане солидарно от ответниците на всеки един от двамата касатори-ищци на следните суми: сумите от по 30 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 17.07.2018 г. до окончателното изплащане на тези суми, претендирани като обезщетения за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания от смъртта на сина им А. П. И., настъпила на 15.07.2013 г. вследствие противоправно поведение на двамата ответници при осъществяване на водолазна дейност; както и на сумите от по 15 241.93 лв., претендирани като обезщетения (мораторна лихва) за забава върху главниците за периода 15.07.2013 г. - 17.07.2018 г.; в тежест на двамата касатори са възложени разноски по делото.

  В касационната жалба се поддържат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното решение, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК. Изложеното в жалбата се поддържа в откритото съдебно заседание.

  Ответниците П. и А. Т. в отговорите си на касационната жалба и в писмени бележки излагат становище и съображения за неоснователност на жалбата.

  С определение № 17/26.01.2021 г. касационното обжалване по делото е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, по процесуалноправния въпрос: задължен ли е съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо не кредитира някои от тях. По този процесуалноправен въпрос е налице трайно установена практика на ВКС, основана на задължителните указания и разяснения, дадени с т. 19 от ТР № 1/04.01.2001 г. на ОСГК и т. 2 от ТР № 1/09.12.2013 г. на ОСГТК, намерила израз и в множество решения, постановени по реда на чл. 290 от ГПК. Съгласно тази константна практика (включително задължителна такава) на ВКС, въззивният съд, като инстанция по съществото на правния спор – в рамките, очертани с въззивната жалба, следва да изложи в решението си свои собствени мотиви, в които да отрази своята самостоятелна преценка на събраните по делото относими и допустими доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, както и направените въз основа на това, свои обосновани фактически констатации, като посочи кои обстоятелства приема за установени по делото, а също – и своите правни изводи по съществото на спора, като обсъди и даде обоснован отговор на направените от страните възражения и доводи (решение № 239/07.01.2020 г. по гр. дело № 4910/2018 г. на IV-то гр. отд. на ВКС). Заложеният от законодателя принцип на чл. 12 от ГПК и изискванията към всяко съдебно решение по чл. 235 от ГПК задължават решаващия съд да изложи мотиви по всички възражения на страните, във връзка с правни доводи, от които черпят своите права, да обсъди събраните по искане на страните доказателства, да направи преценка на всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари