Разпореждане №104/20.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 104

  гр. София, 20.05. 2021 г.

  Веска Райчева – и.ф. председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4284 от 18.05.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 264645 от 22.03.2021 г. срещу Решение постановено по в.гр.д. № 2621/2020 г. на Окръжен съд – Бургас.

  Касационното производство е по чл. 59 ЗЗД– II поток

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба вх. № 264645 от 22.03.2021 г., не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК, а именно: да се приложи изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК и изрично да се уточни кое решение и по кое дело се обжалва.

  По изложените съображения, и.ф. председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4284 от 18.05.2021 г. на Окръжен съд – Бургас, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

  За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /Разпореждане №100/17.05.21г./


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари