Решение №104/03.08.2021 по дело №1877/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №17/18.01.2021 по дело №1877/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За правната съвместимост на договор, сключен съгласно чл.24 от Наредба №34/29.12.2006г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /отм/, с действието и изпълнението на последващ договор ,сключен между обучаващия се в медицинска специалност специализант и лечебното заведение -база за практическото му обучение , в случай че с този последващ двустранен договор се поема задължение от обучаващия се в специалност към договарящата страна-лечебно заведение, да работи на длъжност съгласно придобитата специалност в това лечебно заведение , за срока на изплащана му за времето на обучение стипендия?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при участието на секретаря Иванова изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 1877/2014 година.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба МБАЛ „Д-р Никола Василев“ [населено място] чрез адв.Д. Д. срещу решение №52 от 03.04.2020г по в.гр.дело № 612/2019г. на Кюстендилски окръжан съд , с което след отмяна на решение от 30.09.2019г по гр.д № 860/2019г на Кюстендилски районен съд в обжалваната от ответника по иска Б. Н. Я. част, са отхвърлени исковете на настоящия жалбоподател за установяване на вземане към ответника за връщане на изплатена му стипендия за 25 месеца ,до размера на сумата 14344,78лв главница и за неустойка в размер на 6633 лв Вземането ищецът е основал на частично неизпълнение от страна на ответника Я. по договор от 03.01.2013г Ответникът Я., като специализиращ в МБАЛ„Д-р Никола Василев“ се е задължил към ищеца - работодател да придобие специалност „анестезиология и интензивно“, редовна форма на обучение до м.06.2016г ,както и след това да работи по тази специалност при работодателя за срок не по-малък от срока на изплащане на стипендия, срещу задължение работодателят да му заплаща месечна стипендия в размер на две минимални работни заплати за срока на обучението /т.3, т.6 от договора/ След придобиването на специалност и назначението на работа като анестезиолог при ищеца , ответникът е напуснал преди този срок,отправяйки едностранно предизвестие за прекратяване на трудовия си договор по чл.326,ал.1 КТ . Насрещна въззивна жалба на настоящия касатор, за отхвърляне на част от исковата претенция не е разгледана .

В договора се съдържа позоваване на чл.234 КТ ,което основание за сключването му ответникът е оспорвал,включително действителността на този договор.

Позовал се е на договор №371/12.06.2012 ,сключен на основание чл. 24 от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване специалност в системата на здравеопазването (отм.) по който страни са Медицински университет- София, наричано „висше училище”, МБАЛ „Д-р Н. В.” АД [населено място] като база за практическото обучение и ответника Б. Я. , като специализант ,спечелил конкурс за място , финансирано от държавата. Страните са се съгласили последният да придобие специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, като се обучава в МБАЛ „Д-р Н. В.” като институция, провеждаща практическото обучение за срок от 4 години, с начална дата 01.06.2012г.

Безспорно страните по делото са в трудово правоотношение от 30.12.2013г, като от началото на 2014г Я. е бил назначен на длъжност „лекар“ в спешно отделение на същата болница на половин работен ден , продължавайки да специализира по утвърдения учебен план в нея .Като анистизиолог ответникът е преназначен считано от 01.01.2017г с допълнително споразумение от 29.12.2016г, след като успешно е завършил обучението и е положил държавен изпит .

Въззивният съд е приел че договорът ,последващо сключен от МБАЛ „Д-р Никола Василев“ [населено място] и ответника д-р Б. Я. през 2013г не е произвел правно действие, тъй като преди него, на 12.06.2012г е бил сключен представения от ответника тристранен договор между същите страни с участието на Медицински университет -София за придобиване на специалност. По този договор обучението на специализанта Я. е финансирано от държавата. Първият по време договор е сключен при предпоставките

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари