Решение №104/04.09.2017 по дело №4269/2016

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Земите, които не подлежат на възстановяване и върху които Държавата запазва правото си на собственост (съгласно чл. 10б, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 24, ал.1 ЗСПЗЗ, включително и държавната собственост върху земите от бившите стопански дворове на организациите по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ и по пар. 29 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ, върху които са разположени сгради и/или съоръжения от тяхното имущество, както и за незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване), произтича ли по силата на самия закон – „ex – lege”, или, правото на собственост за Държавата се поражда от момента на произнасяне, с решение на компетентната общинска служба земеделие по чл. 45, ал. 1 ППЗСПЗЗ вр. чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ?

Конститутивен или констативен е ефектът на решенията на ОСЗ (бивши поземлени комисии) по чл. 45, ал. 1 ППЗСПЗЗ вр. чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за установяване на земите останали държавна собственост и приложимо ли е към този вид решения тълкуването на закона, дадено в ТР № 1 по т. д. № 11/1997 г. на ОСГК на ВКС, относно решенията на ОСЗ, с които се възстановява правото на собственост на гражданите върху земеделски земи?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Олга Керелска
Професионална дейност: от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант - съдия в Софийски окръжен съд от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен съвет- Кюстендил от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия от 03.10.2017 г. - член на ВСС Участие в комисии: Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Комисия по професионална етика към Съдийската колегия