*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № ****** по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Касационното обжалване е допуснато по касационна жалба на на „Банка ДСК“ АД чрез юрисконсулт Бъбрекова против решение № ****** г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № ****** г. на Софийския окръжен съд в частта, с която са отхвърлени като погасени по давност предявените от касатора искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че Ц. М. И. дължи на „Банка ДСК“ АД сумите, както следва: за разликата над 3 821,49 лв. до 56 421,80 лв. –главница по договор за ипотечен кредит от 29.06.2007 г. и допълнително споразумение от 01.06.2010 г., ведно със законната лихва от 05.01.2018 г.; за разликата над 1 259,95 лв. до 54 502,80 лв. – договорна лихва и за разликата над 743,29 лв. до 3 008,78 лв. – санкционираща лихва, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК по ч.гр.д. № 91/2018 г. по описа на РС-Ботевград.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност на същото поради нарушение на материалния закон. Основните доводи са, че въззивният съд неправилно е приел, че погасителната давност за неплатените от длъжника вноски за главницата не тече от датата на обявяване на предсрочната изискуемост на кредита, което е станало на 13.12.2017 г., поради което към момента на подаване на заявлението – 05.01.2018 г., погасени по давност са вземанията за главница с настъпил падеж до 05.01.2013 г. и вземанията за лихви с настъпил падеж до 05.01.2015 г. Според касатора възприетото от въззивния съд разрешение е в противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в т.18 от ТР 4/18.06.2014 г. по тълк.дело № 4/2013 г. на ВКС, ОСГТК. Твърди се, че банката е упражнила правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем с уведомление, получено от длъжника на 13.12.2017 г., след което – на 05.01.2018 г. е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60806/13.12.2021 по дело №1759/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит? Следва ли съдебното решение да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви при отхвърлянето им като неоснователни?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какъв следва да е обхватът на дължимата от въззивния съд проверка по отношение на събрания доказателствен материал?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД? 2. Как следва да се определи размерът…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари