Определение №102/10.03.2021 по дело №3938/2020

Спорът е разрешен с Решение №60089/06.07.2021 по дело №3938/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кому принадлежи правото да претендира стойността на подобренията: на първоначалния суперфициар - строителен предприемач, задължен по развален договор за суперфиция или на лицето, което е придобило от него правото на строеж преди вписването на исковата молба за разваляне на суперфицията?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 3938 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 2112 от 13.04.2020г. по гр.д.№ 14675/2018г. на Софийски градски съд, с което е постановено следното: 1/ обезсилено е решение от 26.04.2018г. на Софийски районен съд, поправено с решение от 23.02.2018г. по гр.д.№ 41747/2016г., в частта, с която е признато на Р. Р. Г. и С. В. Г. право на задържане на изграденото като апартамент № *, находящ се в [населено място], [улица]/стара ул. */ № 33, на първи надпартерен етаж на сградата и на подземен гараж /паркомясто/ № * в сутерена на сградата, до заплащане на сумата 24 000лв. и е прекратено производството в тази част; 2/ потвърдено е решението от 26.04.2018г. на Софийски районен съд в частта за признаване за установено по отношение на Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й., че Р. Р. Г. и С. В. Г. не притежават право на строеж за построяване на горепосочените апартамент и подземен гараж, подробно описани в акта; 3/ потвърдено е същото решение на Софийски районен съд, с което Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й. са осъдени на основание чл.72, ал.1 ЗС да заплатят на Р. Р. Г. и С. В. Г. сумата 24 000лв., представляваща увеличената стойност на горепосочения имот, вследствие на извършени в него подобрения в периода до месец юни 2009г., ведно със законната лихва от 05.08.2015г. до изплащането й,

Мотиви

Срещу решението са подадени две касационни жалби.

І. Ищците по първоначалния иск Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й., чрез пълномощника си адв. Г. К., обжалват решението в частта, в която е потвърдено уважаването на иска по чл.72, ал.1 ЗС за заплащане на подобрения. За обосноваване достъпа до касационно обжалване формулират два правни въпроса, които считат за разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, а именно: 1/ допустим ли е иск за подобрения, предявен от последващ суперфициар на недвижимия имот, който няма задължение да изгради на свой риск и за собствена сметка сградата в недвижимия имот; 2/ на кого принадлежи правото да претендира стойността на подобренията: на първоначалния суперфициар - строителен предприемач, задължен по развален договор за суперфиция или на третото лице, което е придобило от него право на строеж преди вписване на исковата молба за разваляне на договора за суперфиция. По тези два въпроса се сочи противоречие с Решение № 152 от 09.07.2013г по гр.д. № 11/2013г. на I г.о. Допълнително е посочено Решение № 79 от 28.01.2021г по гр.д. № 4416/2019г. на II г.о., което е постановено след подаване на жалбата.

Ответниците по тази касационна жалба Р. Р. Г. и С. В. Г., чрез пълномощника си адв. З. Т., вземат мотивирано становище за недопускане на касационно обжалване.

ІІ. Ответниците по първоначалния иск Р. Р. Г. и С. В. Г., чрез пълномощника си адв. З. Т., обжалват с насрещна касационна жалба решението на Софийски градски съд в частта, с която е обезсилено първоинстанционното решение за признаване в тяхна полза на право на задържане върху имота и е прекратено производството по това искане. В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване поставят въпрос, който считат за такъв от значение за точното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари