Решение №102/24.06.2021 по дело №3832/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №803/17.12.2020 по дело №3832/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос. Не е ясно според постановеното от съда в диспозитива каква е отговорността на ответниците (длъжници) - обща или солидарна, нито какъв е размерът на установения със съдебното решение дълг – посочени са едновременно суми в евро и в лева, а стойностите могат да се различават с оглед момента към който се прави съответното преобразуване на валутата, а и зависи от курса на избраната банка.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 3832/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби, подадени от Й. Д. К. и Н. В. К., чрез адвокат Н. Б., с вх. № 22895/25.07.2019 г. срещу въззивно решение № 763/21.06.2019 г., постановено от Варненски окръжен съд по гр.д. № 928/2019 г. и с вх. № 7372/04.03.2020 г. против решение № 117/03.02.2020 г., постановено по същото дело, по реда на чл. 247 ГПК (непрецизно индивидуализирано в касационната жалба).

Касационно обжалване е допуснато с определение № 803/17.12.2020 г. в хипотезата на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК.

Н. П. Г. предявил по реда на чл. 422 ГПК частичен иск за установяване в отношенията с Й. Д. К. и Н. К., че последните солидарно му дължат 10 204 лв. – получена от тях на отпаднало основание по развален предварителен договор за покупко-продажба, както и лихва за забава, считано от 30.03.2018 г., за които има издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4718/2018 г. по описа на ВРС.

Първостепенният Варненски районен съд отхвърлил исковете, защото приел, че задължението е за връщане на получени пари в евро, а не в лева, както са претендирани в исковата молба и, поради това, намерил претенцията за неоснователна. В диспозитива е отбелязано, че искът се отхвърля срещу двамата ответника, без уточнение дали солидарно или разделно, за сума от 10 204 лв., представляваща част от общо дължимото вземане в размер на 35 204 лв. и с посочена левова равностойност на 18 000 евро.

Въззивният съд с решение № 763/21.06.2019 г. по гр.д. № 928/2019 г., като се позовал на указанията в ТР № 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС, отменил това на районния съд, и уважил иска за 5 217,22 евро, като приел, че дългът е в тази валута. В същото време, в диспозитива посочил, наред със сумата в евро, още и дължимия размер в левова равностойност от 10 204 лв. (не е ясно по курса на коя банка и към кой момент), представляваща част от общо дължимото вземане в размер на 35204 лв. (отново е посочени, като левова равностойност на 18 000 евро). Въззивният съд в диспозитива също няма указание, че сумата се дължи солидарно от ответниците.

Касационен въпрос

С определение № 394/12.11.2019 г. касационната инстанция е върнала делото на въззивната с указания да провери служебно допусната ли е очевидна фактическа грешка или неяснота, отстранима чрез тълкуване и, съответно за предприемане на действия по чл. 247 ГПК или чл. 251 ГПК. В определението на ВКС е посочено, че не е ясно според постановеното от съда в диспозитива каква е отговорността на ответниците (длъжници) - обща или солидарна, нито какъв е размерът на установения със съдебното решение дълг – посочени са едновременно суми в евро и в лева, а както е и изрично изяснено в ТР № 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС стойностите могат да се различават с оглед момента към който се прави съответното преобразуване на валутата, а и зависи от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари