Определение №101/14.03.2022 по дело №3297/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 101

  София, 14.03.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3297/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. М. Б. като пълномощник на В. Г. В., срещу въззивно решение № 260077 от 25.05.2021 г. по в.гр.д. № 48/21 г. на Варненския апелативен съд. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че изводът на въззивния съд за това, че учредената през 2008 г. ипотека обхваща и третият подпокривен /тавански етаж/на сградата, не кореспондира със събраните по делото доказателства. Не споделя и становището на въззивния съд, че третият етаж към момента на приключване на устните състезания пред въззивната инстанция е погинал и не съществува като самостоятелен обект на правото на собственост, и че това е самостоятелно основание за отхвърляне на предявения иск, като поддържа, че по този начин се толерира противоправното поведение на насрещната страна, чието активно или пасивно поведение е довело да фактическото унищожаване на сграда, която е част от културното историческо наследство на града.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК жалбоподателят сочи, че въззивното решение е засегнато от пороци, които са довели до неговата очевидна неправилност-основание за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК.

  В отговор на касационната жалба ответникът „Експрес гаранцион комерс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателя предпоставки за допускане на касационно обжалване, а по същество-че въззивното решение е обосновано и законосъобразно.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 260631 от 15.10.2020 г. по гр.д. № 1038/2020 г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от В. Г. В. против „Експрес гаранцион комерс” ЕООД иск за установяване, че ищецът е собственик на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица], представляващ ателие, самостоятелен обект в сграда с идентификатор .....по КККР, одобрени през ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари