Решение №100/23.04.2021 по дело №3514/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №344/25.06.2020 по дело №3514/2019


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Собствеността върху изграденото извън правото на надстрояване в сграда, в която отделни етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, придобива ли се от лицето, което го е изградило, и при какви условия така изграденото може да бъде годен обект на придобиване по давност?
Отговор

Действително съгласно чл. 38, ал. 1 ЗС при сгради в режим на етажна собственост общи на всички собственици са дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите и др., които по естеството си или по предназначение служат за общо ползване, а съгласно чл. 38, ал. 3 ЗС общите части не могат да се делят. Законът обаче има предвид забрана за делба на общите части между собствениците на отделните обекти в етажната собственост. В случаите като настоящия, когато предмет на делба е отделен обект в етажната собственост, до делба се допуска и припадащата му се идеална част от земята и от другите общи части на сградата.

Носителите на право на строеж не стават собственици на построения извън учреденото (отстъпеното) им право на строеж тавански етаж (помещение). Обемът на правото на надстрояване е изрично определен в документа за отстъпването, а построеното извън този обем, което не е част от етажа (самостоятелния обект, за който е учредено правото), не се придобива в собственост от носителите на правото на надстрояване.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гр.дело № 3514 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК – чл. 293 ГПК.

Касационен въпрос

С постановеното по реда на чл. 288 ГПК Определение № 344 от 25.06.2020 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 76 от 12.04.2019 г. по в.гр.д.№ 71/2019 г. на ОС – Ловеч, въззивен гр. състав, в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса „Собствеността върху изграденото извън правото на надстрояване в сграда, в която отделни етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, придобива ли се от лицето, което го е изградило, и при какви условия така изграденото може да бъде годен обект на придобиване по давност” - поради констатирано противоречие с постановеното по реда на чл. 290 ГПК Решение № 151 от 03.06.2014 г. по гр.д.№ 890/2014 г. на ВКС, І г.о.

Касаторката Н. Т. Б., представлявана от адвокати П. М. и А. М. от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Собствеността върху изграденото извън правото на надстрояване в сграда, в която отделни етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, придобива ли се от лицето, което го е изградило, и при какви условия така изграденото може да бъде годен обект на придобиване по давност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 211 от 13.09.2011 г. по гр. д. № 1940/2009 г.
  Относно определяне вещноправния статут на таванското помещение.
 • Решение
  Решение № 813 от 08.06.2011 г. по гр. д. № 1929/2009 г.
  Може ли да се придобива по давност обща част по предназначение, която представлява таван , които е обособен в четири тавански стаи и тоалет. В жалбата се позовават на всички нарушения, представляващи основания за касация , предвидени в текста на чл. 281, т. 3 ГПК.
 • Решение
  Решение № 743 от 14.03.2011 г. по гр. д. № 1720/2009 г.
  За статута на подпокривното пространство и във връзка с твърдяно противоречие с ТР № 34/83 г. на ОСГК на ВС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 118 от 07.01.2015 г. по гр. д. № 3138/2014 г.
  Относно законовите критерии и правно-релевантни факти при определяне статута на обособено помещение в подпокривно пространство, обжалваното решение на въззивния съд е произнесено в противоречие с ТР 34/83 год. на ОСГК на ВС , Решение Nо 734 от 14.03.2011 год. по гр.д. Nо 1270/2009 год. на ВКС-I г.о., Решение Nо 211…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 151 от 03.06.2014 г. по гр. д. № 890/2014 г.
  Лицето, изградило помещение извън правото си на надстрояване в сграда, в която отделни етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, придобива ли собствеността върху изграденото, за който е прието, че е обусловил изхода от спора и е разрешен в противоречие с решение № 399 от 10.05.2013 г. по…
 • Решение
  Решение № 87 от 07.07.2011 г. по гр. д. № 825/2010 г.
  За приложимост на ППВС № 2/1982 г., т.1, б.“д“ при действието на чл. 183, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 5 ЗУТ.
 • Решение
  Решение № 476 от 07.03.2013 г. по гр. д. № 56/2012 г.
  Допустима ли е съдебна делба на съсобствен УПИ, в който има построена сграда, която принадлежи на единия от съсобствениците на земята, ако след предявяване на иска за делба самостоятелни обекти в сградата са прехвърлени от собственика на трети лица и намират ли приложение в този случай постановките на т. 1,…
 • Решение
  Решение № 279 от 20.06.2011 г. по гр. д. № 915/2010 г.
  Дали при делба на обект в сграда – етажна собственост се допуска до делба и припадащата се част от земята и от общите части на сградата?
 • Решение
  Решение № 163 от 17.09.2012 г. по гр. д. № 1170/2010 г.
  Когато обект на делба е самостоятелен обект от сграда в режим на етажна собственост, следва ли да се допусне делба и на съответната част от дворното място и на избеното помещение, което принадлежи към самостоятелния обект на правото на собственост ?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 34/1983 от 01.08.1983 г. по тълк. д. № 11/1983 г.
  1. Обща част ли е таванското помещение в сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици? 2. Има ли различие в правния режим между подпокривното пространство, което не може да се ползва за каквито и да е цели, освен за изолация между етажа и покрива и…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 39/1986 от 23.06.1986 г. по тълк. д. № 39/1986 г.
  Когато портиерското жилище по решение на общото събрание на етажната собственост се отдава под наем, загубва ли характера си на обща част по предназначение по смисъла на чл. 38 ЗЖСК и подлежат ли в такъв случай на деклариране по чл. 4 ЗСГ - чл. 47 ЗСГ притежаваните от собствениците идеални…
 • Решение
  Решение № 303 от 14.01.2014 г. по гр. д. № 5179/2013 г.
  Дали кадастралното заснемане има вещноправно действие и дали грешката в кадастъра е пречка да се установи правото на собственост в границите, установени с документите за собственост, които удостоверяват придобивното основание и дали е пречка да се извърши съдебна делба съобразно тези документи, за които е прието, че са обуславящи и…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари