Разпореждане №10/27.01.2022 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 10/27.01.2022

  гр. София, 26.01.2022 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка вх.№ 667/25.01.2022 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 20682/17.11.2021 г. срещу Определение № 662 от 27.10.2021 г. по т. д. № 1023/2021 г. на Апелативен съд София, с подател Н. П. Ч..

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 08.11.2021 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 15.11.2021 г. по пощата – в срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  П. е от адв. К. М..

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК – намиращо се на л. 7 от първоинстанционното производство.

  Не е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Не е постъпил отговор.

  Представен е документ от 13.12.2021 г. за внесена държавна такса в размер на 15.00 лв. От документа не е видна сметката на ВКС, но служебно извършена справка установи, че сумата е постъпила по сметка на съда с основание за плащане „по дело 1023 на САС частна жалба“.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба, са налице предпоставките за връщане на делото на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 667/25.01.2022 г. на Апелативен съд София.

  УКАЗВА на съда необходимостта жалбоподателят да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, подписано от процесуалния му представител, съгласно разпоредбата на чл.274, ал.3, във връзка с чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.: ……………………


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари