Разпореждане №10/21.01.2022 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 10

  гр. София, 21.01.2022 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 257 от 12.01.2022 г., образувана по касационна жалба вх. № 265105 от 27.09.2021 г. срещу Решение № 260087/13.07.2021 г. по в.гр.д. № 172/2021 г. по описа на Апелативен съд - Пловдив, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 74 ЗЧСИ - II поток;

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК/пощенско клеймо от 24.09.2021 г./ – препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 25.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по делото пред II – инстанция лист 89;

  6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – в размер на 30 лв.;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис – депозирани са отговори, в единия от които се съдържа искане за присъждане на разноски.

  Предвид изложеното касационна касационна жалба вх. 265105 от 27.09.2021 г. срещу Решение № 260087/13.07.2021 г. по в.гр.д. № 172/2021 г. по описа на Апелативен съд - Пловдив е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд, и към касационната жалба на основание чл. 284, ал. 3 , т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, препис от което да се връчи на насрещните страни.

  По изложените съображения, председател на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Пловдивския апелативен съд за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари