Определение №1/04.01.2021 по дело №2390/2020

Спорът е разрешен с Решение №44/07.06.2021 по дело №2390/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение, когато разпореждането със спорното право е извършено между съделителите /съсобствениците/ на делбения имот в първата фаза на делбата и приобретател е съделител, а не трето на делото лице?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември, две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 2390/2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Агрофарм“ ООД, гр.Пазарджик, чрез процесуалния му представител адвокат С. Й., срещу въззивно решение № 30/04.02.2020г. по гр. д. № 893/2019 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд. Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и материалния закон - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за наличие основанията по чл.280,ал.1 ГПК, т.1 – т.3, както и по чл.280,ал.2 ГПК за допускане касационно обжалване на въззивното решение. Поставят се въпроси /доуточнени съгласно т. 1, ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСГТК, ВКС/, а именно : 1.Следва ли въззивният съд да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение, поради неправилно конституиране на страните в делбения процес, когато разпореждането със спорното право е извършено между съделителите /съсобствениците/ на делбения имот в първата фаза на делбата и приобретател е съделител, а не трето на делото лице. Приложим ли е в този случай чл.226 ГПК /сочи се противоречие с ТР№3/19.12.2013г. по тълк.д.№3/2013г., ОСГК, ВКС; 2. Допустимо ли е произнасянето на въззивния съд по непредявени във въззивната жалба искания и по ненаправено от страната възражение по чл.76 ЗН чрез тълкуване волята на страната и даване указания на първоинстанционния съд. Приложени са решения на ВКС с твърдение, че обжалваното им противоречи.Твърди се и очевидна неправилност на въззивното решение.

Ответниците по касация К. И. Г., Й. И. Г. и П. К. В. не изразяват становище по реда на чл.287 ГПК.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК и отговаря на изискванията на чл.284 ГПК.

Мотиви

При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:

С обжалваното решение е обезсилено решение №1349/2019г. по гр.д.№ 4907/2018г. на Пазарджишкия районен съд, с което е допусната делба между К. Г., Й. Г., П. В. и "Агрофарм" ООД на недвижим имот:- ПИ № * в землището на [населено място], с площ от 3 дка, представляващ нива, осма категория, м. "М.“ /подробно описан/, при квоти : 5/8 ид.ч. за "Агрофарм" ООД и по 1/8 ид.ч. за К. Г., Й. Г. и П. В.. Делото е върнато за ново разглеждане от първоинстанционния съд.

Въззивният съд е посочил, че във въззивната жалба оплакванията са за това, че в исковата молба дружеството невярно твърди, че е правило многократни опити да постигне споразумение с наследниците за изкупуване на имота. Това не отговаряло на истината, тъй като никой не е правил опит да се свърже с жалбоподателите.Първоинстанционният съд не е обърнал внимание на факта, че в деня на дарението – 11.05.2017 г. същият наследник-дарител, е сключил с дружеството още две сделки да продажба на по 1/8 ид.ч. чрез пълномощно от други двама наследници, което поставя под съмнение дали реално има извършено дарение. Междувременно в делбения имот е констатирано незаконно строителство, което неправилно е игнорирано като ирелевантно за спора. Искането е първоинстанционното решение за допускане на съдебна делба да бъде отменено и такава да не бъде допускана, докато имотът не бъде възстановен във вида преди застрояването. От фактическа и правна страна въззивният съд е приел, че ищецът "Агрофарм" ООД твърди, че е собственик на 1/2 ид.ч. от процесната нива : ПИ №* с площ от 3 дка като придобил правото на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари